Προϊόντα


   Σειρά ΙΡ425
Σειρά ΙΡ425
  • Radio modem 400-450MHz
  • Ισχύς εξόδου: από 100mW έως 1000mW,
  • Ταχύτητα επικοινωνίας στον αέρα: ρυθμιζόμενη έως 345Kbps
  • 1 θύρα επικοινωνίας ETHERNET
  • 2 σειριακές θύρες RS232 ή RS422/485