Προϊόντα


   Σειρά VFD-E
Σειρά VFD-E
Για γενικές εφαρμογές
  Ρυθμιστές στροφών μονοφασικής και τριφασικής τροφοδοσίας(230 / 400Vac) ισχύος έως 22KW / 30HP
τεχνολογίας Vector Control σταθερής ροπής, κατάλληλοι για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, όπως μικρές
γερανογέφυρες και σπαστήρες, ανελκυστήρες, ταινιόδρομων και μηχανημάτων

    - Διαθέτουν ενσωματωμένο PLC 500 Steps που προγραμματίζεται μέσω ladder Diagram και
      ενσωματωμένη μονάδα φρένου για την σύνδεση αντίστασης πέδησης

    - Διατίθενται με ενσωματωμένα φίλτρα ΕΜΙ και έχουν λειτουργία Speed Control για έλεγχο της ταχύτητας
      του κινητήρα μέσω ανάδρασης από παλμογεννήτρια καθώς και λειτουργία PID Control με sleep Function
      για εφαρμογές αντλιών και ανεμιστήρων

    - Διατίθεται εξτρά αποσπώμενο πληκτρολόγιο με ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση των στροφών, και έχουν
      δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας έως 600 Hz σε φέρουσα συχνότητα 15KHz

    - Έχουν δυνατότητα υπερφόρτισης 150% για 1 Min και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
      έχοντας την δυνατότητα τοποθέτησης Side by Side

    - Επίσης διαθέτουν ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας RS –485 MODBUS καθώς και την δυνατότητα
      επικοινωνίας Profibus, DeviceNet, LonWorks και CANopen με την προσθήκη της κατάλληλης κάρτας