Προϊόντα


   RTU-PD01
RTU-PD01
PROFIBUS DP SLAVE - Μονάδα Σύνδεσης απομακρυσμένων εισόδων/εξόδων με ενσωματωμένη θύρα RS-485 MODBUS MASTER για εξαγωγή δεδομένων από MODBUS SLAVE συσκευές
RTU PROFIBUS DP συσκευή απομακρυσμένων Ι/Ο

 • Υποστήριξη πρωτοκόλλου PROFIBUS DPV0 κυκλικής μετάδοσης δεδομένων
 • Αυτόματη αναγνώριση bautrate, διάγνωση
 • Max. baudrate: 12M bps
 • Δυνατότητα σύνδεσης έως 8 αναλογικών καρτών Ι/Ο
 • Δυνατότητα σύνδεσης έως 256 ψηφιακών εισόδων/εξόδων
 • Δυνατότητα σύνδεσης της θύρας RS-485 σε έως 16 Modbus slaves συσκευών (inverter, controller κ.λ.π)
 • Υποστήριξη έως 100bytes των εισόδων Ι/Ο και έως 100bytes των εξόδων
 • Μέθοδος μετάδοσης: High-speed RS-485
 • Connector: DB9
 • Σειριακό baudrate: 9.6k, 19.2k, 93.75k, 187.5k, 500k, 1.5M, 3M, 6M, 12M bps
 • Τύπος μηνύματος: DPV0
 • Τάση τροφοδοσίας δικτύου: 24 VDC (-15 to 20%)
 • Ηλεκτρική μόνωση: 500VDC