Προϊόντα


   RTU-DNET
RTU-DNET
DEVICE-NET SLAVE Μονάδα Σύνδεσης απομακρυσμένων εισόδων/εξόδων με ενσωματωμένη θύρα RS-485 MODBUS MASTER για εξαγωγή δεδομένων από MODBUS SLAVE συσκευές
RTU DeviceNet συσκευή απομακρυσμένων Ι/Ο

  • Δυνατότητα σύνδεσης έως 8 αναλογικών καρτών Ι/Ο 
  • Δυνατότητα σύνδεσης έως 256 ψηφιακών εισόδων/εξόδων
  • Δυνατότητα σύνδεσης της θύρας RS-485 σε έως 8 Modbus slaves συσκευών (inverter, controller κ.λ.π)
  • Max. baudrate: 500k bps
  • Μέθοδος μετάδοσης: CAN
  • Connector: Αφαιρούμενο 5,08mm
  • Τύπος μηνύματος: Explicit, I/O polled
  • Σειριακό baudrate: 125k, 250k, 500k bps
  • Τάση δικτύου: 24 VDC (11 to 25 VDC)