Προϊόντα


   RTU-485
RTU-485
MODBUS SLAVE Μονάδα Σύνδεσης απομακρυσμένων εισόδων/εξόδων
RTU Modbus συσκευή απομακρυσμένων Ι/Ο

  • Δυνατότητα σύνδεσης έως 8 αναλογικών καρτών  Ι/Ο
  • Δυνατότητα σύνδεσης έως 256 ψηφιακών εισόδων/εξόδων
  • Max. baudrate: 115.200 bps
  • Μέθοδος μετάδοσης: RS-485
  • Connector: 3-pin, Αφαιρούμενο
  • Σειριακό baudrate: 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600,  115,200 bps
  • Τάση τροφοδοσίας δικτύου: 24 VDC (-15 to 20%)