Προϊόντα


   Σειρά AZL
Σειρά AZL
  • Δυναμοκυψέλη αλουμινίου ΙΡ65
  • Ζύγιση 10, 15, 30, 50, 100kg
  • Διαστάσεις 150*25*40mm
  • Για πλατφόρμα διαστάσεων 400*400mm
  • Ακρίβεια <+/- 0,02%